Resultaten ADHDplaza

ADHDplaza is eind 2022 van start gegaan dankzij financiering uit de Nationale Wetenschapsagenda. Het eerste deel van het project is nu afgerond. Hierin hebben we de website en Instagram opgezet, hebben we lesmateriaal ontwikkeld en onderzoekers opgeleid en hebben we scholen bezocht. Op deze pagina kijken we terug op wat we hebben bereikt in het eerste jaar. 

ADHDplaza in getallen: 10 scholen bezocht, 10 promovendi getrained, 192 leerlingen bereikt, 1 bachelor thesis geschreven, 7 filmpjes, 12 posts en 90 volgers op Instagram, 5 jongeren in ons advies panel

Project resultaten: effecten van de ADHD-les op het VMBO. 1. Kennis over ADHD is toegenomen na de ADHDplaza les. 2. Leerlingen noemen meer diverse en positieve termen om ADHD te beschrijven. 3. Jongeren met ADHD waren heel blij met de aandacht en erkenning voor ADHD tijdens de les.

Project resultaten: leeropbrengsten promovendi. Verschillende quotes van promovendi over wat ze hebben geleerd mbt filmpjes maken voor social media, lesgeven en hun onderzoeksnetwerk

Bachelor onderzoek Maike Schoonbergen

In het voorjaar van 2023 deed Maike Schoonbergen onderzoek naar de impact van de ADHDplaza les. Wat leren leerlingen van de les? Heeft de les effect op hoeveel ze weten over ADHD, en hoe ze denken over ADHD? En wat vonden de leraren van de les? Enkele van de belangrijkste resultaten zijn hierboven weergegeven. De volledige bachelorscriptie van Maike kun je hier vinden. 

Profiel foto Maike Schoonbergen